herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Marzec 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Asystent 0 0
Audytor Wewnętrzny 0 0
Biuro ds Organizacji Pozarządowych i Spraw Społecznych 0 0
Biuro ds. Budżetu i Analiz 0 0
Biuro ds. kontroli 0 0
Biuro ds. Planowania i Realizacji Inwestycji 0 0
Biuro Obsługi Rady i Zarządu 3 104
Obsługa Prawna (nowa) 0 0
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 0 0
Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności 0 0
Samodzielne stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 0 0
Sekretarz 0 0
Wydział Budownictwa 0 0
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 113 126
Wydział Dróg 0 0
Wydział Edukacji 10 25
Wydział Finansowy 2 24
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 94 119
Wydział Inwestycji Komunikacji i Dróg 0 0
Wydział Inwestycji, Promocji i Współpracy Europejskiej 0 0
Wydział Komunikacji 88 216
Wydział Organizacji i Spraw Społecznych 11 43
Wydział Realizacji Inwestycji i Spraw Społecznych 0 0
Wydział Środowiska 0 0
[Urząd] 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: 0  
Luty 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Asystent 0 0
Audytor Wewnętrzny 0 0
Biuro ds Organizacji Pozarządowych i Spraw Społecznych 0 0
Biuro ds. Budżetu i Analiz 0 0
Biuro ds. kontroli 0 0
Biuro ds. Planowania i Realizacji Inwestycji 0 0
Biuro Obsługi Rady i Zarządu 1 17
Obsługa Prawna (nowa) 0 0
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 0 0
Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności 2 1
Samodzielne stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 7 0
Sekretarz 0 0
Wydział Budownictwa 0 0
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 114 242
Wydział Dróg 0 0
Wydział Edukacji 8 77
Wydział Finansowy 6 72
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 107 149
Wydział Inwestycji Komunikacji i Dróg 0 0
Wydział Inwestycji, Promocji i Współpracy Europejskiej 0 0
Wydział Komunikacji 78 98
Wydział Organizacji i Spraw Społecznych 0 0
Wydział Realizacji Inwestycji i Spraw Społecznych 0 0
Wydział Środowiska 0 0
[Urząd] 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: 0  
Styczeń 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Asystent 0 0
Audytor Wewnętrzny 0 0
Biuro ds Organizacji Pozarządowych i Spraw Społecznych 0 0
Biuro ds. Budżetu i Analiz 0 0
Biuro ds. kontroli 0 0
Biuro ds. Planowania i Realizacji Inwestycji 0 0
Biuro Obsługi Rady i Zarządu 1 2
Obsługa Prawna (nowa) 0 0
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 0 5
Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności 1 2
Samodzielne stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 11 0
Sekretarz 0 0
Wydział Budownictwa 0 0
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 88 350
Wydział Dróg 0 0
Wydział Edukacji 0 22
Wydział Finansowy 0 0
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 81 112
Wydział Inwestycji Komunikacji i Dróg 0 0
Wydział Inwestycji, Promocji i Współpracy Europejskiej 0 0
Wydział Komunikacji 92 117
Wydział Organizacji i Spraw Społecznych 10 24
Wydział Realizacji Inwestycji i Spraw Społecznych 0 0
Wydział Środowiska 0 0
[Urząd] 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: 0