herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Październik 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Asystent 0 0
Audytor Wewnętrzny 0 0
Biuro ds Organizacji Pozarządowych i Spraw Społecznych 0 0
Biuro ds. Budżetu i Analiz 0 0
Biuro ds. kontroli 0 0
Biuro ds. Planowania i Realizacji Inwestycji 0 0
Biuro Obsługi Rady i Zarządu 2 38
Obsługa Prawna (nowa) 0 0
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 4 54
Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności 4 5
Samodzielne stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 0 0
Sekretarz 0 0
Wydział Budownictwa 0 0
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 76 138
Wydział Dróg 0 0
Wydział Edukacji 0 0
Wydział Finansowy 2 0
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 193 211
Wydział Inwestycji Komunikacji i Dróg 0 0
Wydział Inwestycji, Promocji i Współpracy Europejskiej 0 0
Wydział Komunikacji 74 88
Wydział Organizacji i Spraw Społecznych 2 0
Wydział Realizacji Inwestycji i Spraw Społecznych 0 0
Wydział Środowiska 0 0
[Urząd] 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: 0  
Wrzesień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Asystent 0 0
Audytor Wewnętrzny 0 0
Biuro ds Organizacji Pozarządowych i Spraw Społecznych 0 0
Biuro ds. Budżetu i Analiz 0 0
Biuro ds. kontroli 0 0
Biuro ds. Planowania i Realizacji Inwestycji 0 0
Biuro Obsługi Rady i Zarządu 2 21
Obsługa Prawna (nowa) 0 0
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 0 0
Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności 1 1
Samodzielne stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 4 0
Sekretarz 0 0
Wydział Budownictwa 0 0
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 95 124
Wydział Dróg 0 0
Wydział Edukacji 0 0
Wydział Finansowy 1 4
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 122 209
Wydział Inwestycji Komunikacji i Dróg 0 0
Wydział Inwestycji, Promocji i Współpracy Europejskiej 0 0
Wydział Komunikacji 146 183
Wydział Organizacji i Spraw Społecznych 0 0
Wydział Realizacji Inwestycji i Spraw Społecznych 0 0
Wydział Środowiska 0 0
[Urząd] 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: 0  
Sierpień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Asystent 0 0
Audytor Wewnętrzny 0 0
Biuro ds Organizacji Pozarządowych i Spraw Społecznych 0 0
Biuro ds. Budżetu i Analiz 0 0
Biuro ds. kontroli 0 0
Biuro ds. Planowania i Realizacji Inwestycji 0 0
Biuro Obsługi Rady i Zarządu 0 2
Obsługa Prawna (nowa) 0 0
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 0 0
Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności 1 4
Samodzielne stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 5 2
Sekretarz 0 0
Wydział Budownictwa 0 0
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 132 184
Wydział Dróg 0 0
Wydział Edukacji 0 0
Wydział Finansowy 1 1
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 163 204
Wydział Inwestycji Komunikacji i Dróg 0 0
Wydział Inwestycji, Promocji i Współpracy Europejskiej 0 0
Wydział Komunikacji 105 118
Wydział Organizacji i Spraw Społecznych 3 1
Wydział Realizacji Inwestycji i Spraw Społecznych 0 0
Wydział Środowiska 0 0
[Urząd] 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: 0