herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Kwiecień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Asystent 0 0
Audytor Wewnętrzny 0 0
Biuro ds Organizacji Pozarządowych i Spraw Społecznych 0 0
Biuro ds. Budżetu i Analiz 0 0
Biuro ds. kontroli 0 0
Biuro ds. Planowania i Realizacji Inwestycji 0 0
Biuro Obsługi Rady i Zarządu 5 43
Obsługa Prawna (nowa) 0 0
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 0 0
Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności 1 2
Samodzielne stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 8 0
Sekretarz 0 0
Wydział Budownictwa 0 0
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 56 97
Wydział Dróg 0 0
Wydział Edukacji 0 0
Wydział Finansowy 1 1
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 162 202
Wydział Inwestycji Komunikacji i Dróg 0 0
Wydział Inwestycji, Promocji i Współpracy Europejskiej 0 0
Wydział Komunikacji 92 138
Wydział Organizacji i Spraw Społecznych 0 0
Wydział Realizacji Inwestycji i Spraw Społecznych 0 0
Wydział Środowiska 0 0
[Urząd] 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: 0  
Marzec 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Asystent 0 0
Audytor Wewnętrzny 0 0
Biuro ds Organizacji Pozarządowych i Spraw Społecznych 0 0
Biuro ds. Budżetu i Analiz 0 0
Biuro ds. kontroli 0 0
Biuro ds. Planowania i Realizacji Inwestycji 0 0
Biuro Obsługi Rady i Zarządu 3 121
Obsługa Prawna (nowa) 0 0
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 2 2
Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności 0 0
Samodzielne stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 0 61
Sekretarz 0 0
Wydział Budownictwa 0 0
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 196 238
Wydział Dróg 0 0
Wydział Edukacji 16 40
Wydział Finansowy 4 25
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 124 152
Wydział Inwestycji Komunikacji i Dróg 0 0
Wydział Inwestycji, Promocji i Współpracy Europejskiej 0 0
Wydział Komunikacji 112 238
Wydział Organizacji i Spraw Społecznych 14 55
Wydział Realizacji Inwestycji i Spraw Społecznych 0 0
Wydział Środowiska 0 0
[Urząd] 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: 0  
Luty 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Asystent 0 0
Audytor Wewnętrzny 0 0
Biuro ds Organizacji Pozarządowych i Spraw Społecznych 0 0
Biuro ds. Budżetu i Analiz 0 0
Biuro ds. kontroli 0 0
Biuro ds. Planowania i Realizacji Inwestycji 0 0
Biuro Obsługi Rady i Zarządu 1 17
Obsługa Prawna (nowa) 0 0
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 0 0
Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności 2 1
Samodzielne stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 7 0
Sekretarz 0 0
Wydział Budownictwa 0 0
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 114 242
Wydział Dróg 0 0
Wydział Edukacji 8 77
Wydział Finansowy 6 72
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 107 149
Wydział Inwestycji Komunikacji i Dróg 0 0
Wydział Inwestycji, Promocji i Współpracy Europejskiej 0 0
Wydział Komunikacji 78 98
Wydział Organizacji i Spraw Społecznych 0 0
Wydział Realizacji Inwestycji i Spraw Społecznych 0 0
Wydział Środowiska 0 0
[Urząd] 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: 0