herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Luty 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Asystent 0 0
Audytor Wewnętrzny 0 0
Biuro ds Organizacji Pozarządowych i Spraw Społecznych 0 0
Biuro ds. Budżetu i Analiz 0 0
Biuro ds. kontroli 0 0
Biuro ds. Planowania i Realizacji Inwestycji 0 0
Biuro Obsługi Rady i Zarządu 1 42
Obsługa Prawna (nowa) 0 0
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 0 0
Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności 0 0
Samodzielne stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 1 0
Sekretarz 0 13
Wydział Budownictwa 0 0
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 60 96
Wydział Dróg 0 0
Wydział Edukacji 0 0
Wydział Finansowy 3 1
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 74 101
Wydział Inwestycji Komunikacji i Dróg 0 0
Wydział Inwestycji, Promocji i Współpracy Europejskiej 0 0
Wydział Komunikacji 20 50
Wydział Organizacji i Spraw Społecznych 1 0
Wydział Realizacji Inwestycji i Spraw Społecznych 0 0
Wydział Środowiska 0 0
[Urząd] 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: 0  
Styczeń 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Asystent 0 0
Audytor Wewnętrzny 0 0
Biuro ds Organizacji Pozarządowych i Spraw Społecznych 0 0
Biuro ds. Budżetu i Analiz 0 0
Biuro ds. kontroli 0 0
Biuro ds. Planowania i Realizacji Inwestycji 0 0
Biuro Obsługi Rady i Zarządu 0 3
Obsługa Prawna (nowa) 0 0
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 2 3
Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności 2 2
Samodzielne stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 5 0
Sekretarz 0 0
Wydział Budownictwa 0 0
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 120 821
Wydział Dróg 0 0
Wydział Edukacji 0 0
Wydział Finansowy 0 5
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 173 314
Wydział Inwestycji Komunikacji i Dróg 0 0
Wydział Inwestycji, Promocji i Współpracy Europejskiej 0 0
Wydział Komunikacji 130 154
Wydział Organizacji i Spraw Społecznych 0 1
Wydział Realizacji Inwestycji i Spraw Społecznych 0 0
Wydział Środowiska 0 0
[Urząd] 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: 0