Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 07.03.2018.14.14.00_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2018-03-07 14:14:00
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 07.03.2018.14.14.28_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-07 14:14:28 32 razy
2 07.03.2018.14.14.59_Zalacznik_Nr_1-_Formularz_ofertowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-07 14:14:59 19 razy
3 07.03.2018.14.15.27_Zalacznik_Nr_2_-_Oswiadczenie_wykluczenie_wykonawcy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-07 14:15:27 20 razy
4 07.03.2018.14.15.59_Zalacznik_Nr_3_-_Oswiadczenie_o_speA_nieniu_warunkow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-07 14:15:59 22 razy
5 07.03.2018.14.16.35_ZaA_acznik_nr_4_-_wzA_r_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-07 14:16:35 28 razy
6 07.03.2018.14.17.03_ZaA_A_cznik_nr_5_Przedmiary_robA_t.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-03-07 14:17:03 35 razy
7 07.03.2018.14.17.56_ZaA_A_cznik_nr_6_dokumentacja_techniczna_rysunkowa.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-03-07 14:17:56 27 razy
8 07.03.2018.14.19.10_ZaA_A_cznik_nr_7_-_dokumentacja_projektowa.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-03-07 14:19:10 21 razy
9 07.03.2018.14.20.37_Zalacznik_Nr_8_-_Specyfikacje_techniczne.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-03-07 14:20:37 21 razy
10 07.03.2018.14.21.02_Zalacznik_Nr_9_-_PrzykA_adowe_zobowiazanie_do_oddania_zasobow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-07 14:21:02 19 razy
11 07.03.2018.14.21.19_Zalacznik_Nr_10_-_Gwarancja_nalezytego_wykonania_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-07 14:21:19 20 razy
12 07.03.2018.14.21.39_Zalacznik_Nr_11_-_Wykaz_robot_budowlanych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-07 14:21:39 18 razy
13 07.03.2018.14.22.08_Zalacznik_Nr_12_-_Wykaz_osob.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-07 14:22:08 18 razy
14 07.03.2018.14.22.24_Zalacznik_Nr_13_-_wzor_uproszczonego_kosztorysu_ofertowego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-07 14:22:24 17 razy
15 07.03.2018.14.23.03_Zalacznik_pomocniczy_-_grupa_kapitalowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-03-07 14:23:03 17 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 13.03.2018.14.35.03_OgA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-13 14:35:03
2 13.03.2018.14.36.21_Zmiany_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-13 14:36:21
3 13.03.2018.14.37.14_Starostwo_MyA_libA_rz_-_roboty_uzpeA_niajA_ce_1_-_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-13 14:37:14
4 15.03.2018.10.40.09_OdpowiedAo_na_zapytanie_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-15 10:40:09
Wynik postępowania
1 05.04.2018.14.24.46_Informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2018-04-05 14:24:46
Udzielenie zamówienia
1 20.04.2018.10.44.22_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia_JPG.pdf 2018-04-20 10:44:22
Informacja z otwarcia ofert
1 22.03.2018.13.26.53_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2018-03-22 13:26:53