Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 05.02.2018.15.38.33_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu_(1).pdf 2018-02-05 15:38:33
2 06.02.2018.12.58.06_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2018-02-06 12:58:06
3 16.02.2018.14.12.29_Zmiana_ogA_oszenia_o_zamA_wieniu.pdf 2018-02-16 14:12:29
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 05.02.2018.15.38.33_Zalacznik_Nr_1-_Formularz_ofertowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-05 15:38:33 56 razy
2 05.02.2018.15.39.13_Zalacznik_Nr_1-_Formularz_ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-02-05 15:39:13 15 razy
3 05.02.2018.15.39.38_Zalacznik_Nr_2_-_Oswiadczenie_wykluczenie_wykonawcy.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-02-05 15:39:38 15 razy
4 05.02.2018.15.39.55_Zalacznik_Nr_2_-_Oswiadczenie_wykluczenie_wykonawcy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-05 15:39:55 16 razy
5 05.02.2018.15.40.21_Zalacznik_Nr_3_-_Oswiadczenie_o_speA_nieniu_warunkow.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-02-05 15:40:21 19 razy
6 05.02.2018.15.41.10_Zalacznik_Nr_3_-_Oswiadczenie_o_speA_nieniu_warunkow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-05 15:41:10 12 razy
7 05.02.2018.15.41.40_ZaA_acznik_nr_4_-_wzA_r_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-05 15:41:40 28 razy
8 05.02.2018.15.42.09_ZaA_A_cznik_nr_5_-_przedmiary_robA_t.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-02-05 15:42:09 19 razy
9 05.02.2018.15.43.09_ZaA_A_cznik_nr_6_dokumentacja_techniczna_rysunkowa.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-02-05 15:43:09 24 razy
10 05.02.2018.15.44.16_ZaA_A_cznik_nr_7_-_dokumentacja_projektowa.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-02-05 15:44:16 22 razy
11 05.02.2018.15.45.28_Zalacznik_Nr_8_-_Specyfikacje_techniczne.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-02-05 15:45:28 19 razy
12 05.02.2018.15.46.01_Zalacznik_Nr_9_-_PrzykA_adowe_zobowiazanie_do_oddania_zasobow.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-02-05 15:46:01 12 razy
13 05.02.2018.15.46.14_Zalacznik_Nr_9_-_PrzykA_adowe_zobowiazanie_do_oddania_zasobow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-05 15:46:14 15 razy
14 05.02.2018.15.48.12_Zalacznik_Nr_10_-_Gwarancja_nalezytego_wykonania_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-05 15:48:12 16 razy
15 05.02.2018.15.47.53_Zalacznik_Nr_10_-_Gwarancja_nalezytego_wykonania_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-02-05 15:47:53 12 razy
16 05.02.2018.15.48.32_Zalacznik_Nr_11_-_Wykaz_robot_budowlanych.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-02-05 15:48:32 24 razy
17 05.02.2018.15.48.45_Zalacznik_Nr_11_-_Wykaz_robot_budowlanych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-05 15:48:45 15 razy
18 05.02.2018.15.49.01_Zalacznik_Nr_12_-_Wykaz_osob.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-02-05 15:49:01 12 razy
19 05.02.2018.15.49.13_Zalacznik_Nr_12_-_Wykaz_osob.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-05 15:49:13 16 razy
20 05.02.2018.15.49.30_Zalacznik_Nr_13_-_wzor_uproszczonego_kosztorysu_ofertowego.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-02-05 15:49:30 20 razy
21 05.02.2018.15.50.27_Zalacznik_Nr_13_-_wzor_uproszczonego_kosztorysu_ofertowego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-05 15:50:27 24 razy
22 05.02.2018.15.50.44_Zalacznik_pomocniczy_-_grupa_kapitalowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-02-05 15:50:44 14 razy
23 05.02.2018.15.50.56_Zalacznik_pomocniczy_-_grupa_kapitalowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-05 15:50:56 14 razy
24 06.02.2018.12.58.06_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-06 12:58:06 12 razy
25 06.02.2018.12.59.41_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-06 12:59:41 32 razy
26 06.02.2018.13.14.20_ZaA_A_cznik_nr_5_-_Przedmiar_robA_t_elektryczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-06 13:14:20 39 razy
27 16.02.2018.14.11.50_Zmiany_SIWZ_PDF.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 14:11:50 14 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 16.02.2018.14.12.10_odpowiedAo_na_SIWZ(1)_wszyscy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 14:12:10
2 21.02.2018.14.25.27_OdpowiedAo_na_SIWZ_(2).pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-21 14:25:27
Wynik postępowania
1 01.03.2018.14.20.57_Informacja_o_odrzuceniu_oferty_i_uniewaA_nieniu_postA_powania.pdf 2018-03-01 14:20:58
Informacja z otwarcia ofert
1 23.02.2018.12.54.54_Informacja_z_otarcia_ofert.pdf 2018-02-23 12:54:54