Przeprowadzenie diagnozy IPD oraz wsparcia szkoleniowego

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 23.01.2018.09.09.15_zapytanie_szacowanie_cen.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 09:09:15 8 razy
2 23.01.2018.09.09.22_zaA_A_cznik_nr_1_Formularz_oferty.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 09:09:22 6 razy
3 23.01.2018.09.09.30_zaA_A_cznik_nr_2_-_OPZ.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 09:09:30 6 razy