Zakup paliwa do pojazdów służbowych Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 28.12.2017.13.47.16_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu-podpisane.pdf 2017-12-28 13:47:16
2 29.12.2017.13.46.18_ogA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.pdf 2017-12-29 13:46:18
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 28.12.2017.13.47.26_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-12-28 13:47:26 17 razy
2 28.12.2017.13.47.37_zaA_A_cznik_nr_1-formularz_ofertowy.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-12-28 13:47:37 15 razy
3 28.12.2017.13.47.44_zaA_A_cznik_nr_2-oA_wiadczenie_dotyczA_ce_przesA_anek_wykluczenia.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-12-28 13:47:44 9 razy
4 28.12.2017.13.47.51_zaA_A_cznik_nr_3-speA_nianie_warunkA_w_udziaA_u_w_postA_powaniu.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-12-28 13:47:51 8 razy
5 28.12.2017.13.47.57_zaA_A_cznik_nr_4_-_wzA_r_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-12-28 13:47:57 11 razy
6 28.12.2017.13.51.20_Zalacznik_pomocniczy_-_grupa_kapitalowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-12-28 13:51:20 7 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 29.12.2017.13.11.46_zmiana_treA_ci_SIWZ-podpis.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-12-29 13:11:46
Wynik postępowania
1 08.01.2018.14.00.12_uniewaA_nienie_postA_powania-podpis.pdf 2018-01-08 14:00:12
2 15.01.2018.14.27.01_informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej-podpis.pdf 2018-01-15 14:27:01
Informacja z otwarcia ofert
1 08.01.2018.14.02.59_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2018-01-08 14:02:59