Doradztwo zawodowe na potrzeby projektu pn. "Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie" w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 18.09.2017.11.17.15_Zaproszenie_do_skladania_ofert_Doradztwo_zawodowe.pdf 2017-09-18 11:17:15
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 18.09.2017.11.17.15_2._Zalacznik_nr_1_-_oferta_cenowa.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-09-18 11:17:15 7 razy
2 18.09.2017.11.17.46_3._Zalacznik_nr_2_-_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-09-18 11:17:46 7 razy
3 18.09.2017.11.18.11_4._Zalacznik_nr_3_-_projekt_umowy.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-09-18 11:18:11 6 razy
Wynik postępowania
1 10.10.2017.11.26.42_dor.pdf 2017-10-10 11:26:42