Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na rok 2015 dla jednostek oświatowych Powiatu Myśliborskiego - w częściach: Załącznik 1C - Warzywa, owoce mrożone oraz Załącznik 1K - Ryby przetworzone.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 03.12.2014.09.11.41_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu_395940-2014.pdf 2014-12-03 09:11:41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 03.12.2014.09.11.41_siwz.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-12-03 09:11:41 54 razy
Wynik postępowania
1 11.12.2014.12.27.45_OgA_oszenie_o_uniewaA_nienu_postA_powania.pdf 2014-12-11 12:27:45