Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 16.10.2014.12.25.33_OgA_oszenie_zima_2014-2015.pdf 2014-10-16 12:25:33
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 16.10.2014.12.25.33_SIWZ_zima_2014-2015.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-10-16 12:25:33 61 razy
Wynik postępowania
1 29.10.2014.07.11.06_zawiadomienie.pdf 2014-10-29 07:11:06
2 29.10.2014.07.11.48_zawiadomienie.pdf 2014-10-29 07:11:48