Zakup paliwa do pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2012-06-14 14:36:46
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-06-14 14:56:12 88 razy
2 Zalaczniki_1-4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-06-14 14:56:47 71 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 WYjaA_nienie.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-06-19 10:20:38
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.doc 2012-07-03 12:44:44