Udzielenie kredytu bankowego - II przetarg

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2011-08-18 14:43:24
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-_Kredyt_II.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-08-18 14:43:33 659 razy
2 zalaczniki.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-09-13 09:38:00 156 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zapytanie_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-11 18:22:26
2 Zapytanie_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-13 08:52:31
3 Zapytanie_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-15 12:45:14
4 Zapytanie_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-16 14:43:12
5 Zapytanie_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-20 07:49:45
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wybiorze_oferty.pdf 2011-11-07 09:52:27