453/2012 w sprawie przeprowadzonych kontroli w za?kresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych w 2011 roku:

Zgłoszona  przez Pana Tadeusza Maćkałę  interpelacja na XXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 sierpnia br.

 

Treść zapytania: W ilu przypadkach w 2011 r. podjęto współpracę z właściwym terenowo inspektorem pracy w za­kresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych.

 

 

w sprawie przeprowadzonych kontroli w za­kresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych w 2011 roku:

Treść udzielonej odpowiedzi:

Zgodnie z art. 26e pkt. 1  ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawca , który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać, na wniosek, ze środków PFRON zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.  Warunkiem zwrotu kosztów ( art.26e pkt.5) jest uzyskanie, wydanej na wniosek starosty, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy odpowiednio o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażanym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku. Jak wynika z informacji przedstawianej na posiedzeniu Rady Powiatu w kwietniu br. – w 2011r. nie dokonywano zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, w związku z czym Starosta nie miał podstaw do wystąpienia z wnioskiem do PIP o opinię w zakresie stanowisk pracy dla niepełnosprawnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 13-09-2012 07:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 13-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 13-09-2012 08:08