332/2012 w sprawie umowy zawartej ze Szczecińską Fundacją Talent-Promocja-Postęp

Zgłoszona przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza interpelacja na XX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 25 kwietnia 2012r.

 

w sprawie umowy zawartej ze Szczecińską Fundacją Talent-Promocja-Postęp

 

Treść zapytania:Kolejna interpelacja dotyczy kontroli przeprowadzonej w ZSP Nr 1w Barlinku. Starosta na poprzedniej sesji poinformował, że obecnie trwa analiza zgromadzonego materiału. W 2005 roku podjęta została przez Radę Powiatu uchwała w sprawie zasad bezprzetargowego wydzierżawiania nieruchomości. Okazuje się, że wtedy Rada Powiatu była w błędzie, ponieważ przepis na podstawie którego podjęto uchwałę,tj. art. 37 ust. 4. Przepis ustępu1, gdzie mówi się o drodze przetargowej stosuje się odpowiednio przy zawieraniu umów na wynajem, dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata. 2. Wojewoda, Rada lub Sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego jest takie, że zdanie drugie dotyczy tylko ust. 3. A ustęp 3 mówi o celach. W związku z tym mam pytanie: Jeśli uchwała była podjęta z istotnym naruszeniem prawa, a minęło kilka lat i nie ma możliwości jej wycofania z obiegu, ale  jest możliwość wystąpienia do Wojewody, aby ten wystąpił do Sądu, o stwierdzenie jej nieważności. Jakie będzie to rodziło skutki? Mianowicie takie, że umowa, która została zawarta z Fundacją TPP będzie do ruszenia. I będzie można zawrzeć nową umową na korzystniejszych warunkach dla Powiatu.

 

 

 

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

Z uwagi na złożoność zagadnienia istnieje konieczność szczegółowego przeanalizowania wyników kontroli wskazanego tematu nie tylko z 2012 roku, ale również kontroli przeprowadzonych w tym zakresie w III kadencji Rady. Dokonana zostanie konsultacja prawna co do możliwości ingerencji w zapisy umowy i uchwały Rady Powiatu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 15-05-2012 14:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 15-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 15-05-2012 14:26