Nabór na stanowisko pracy - referent w dziale księgowości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie


O G Ł O S Z E N I E

o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

  1. Nazwa i adres jednostki - ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1

IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W DĘBNIE UL. ZACHODNIA 4

  1. Określenie stanowiska urzędniczego - REFERENT

  2. Dział - Księgowość

  3. Określenie wymagań :

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe ekonomiczne;

- znajomość zasad rachunkowości

- znajomość zagadnień ze sfery finansów publicznych;

- dobra znajomość obsługi komputera w szczególności pakietu MS OFFICE;

  1. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

- sporządzanie list płac

- prowadzenie dokumentacji związanej z płacami i ubezpieczeniami społecznymi

- sporządzanie kalkulacji płac w planowaniu budżetu szkoły

- naliczanie podatku od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i sporządzanie deklaracji

w tym zakresie

- obliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich

- prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania

  1. Wykaz niezbędnych dokumentów :

  1. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów -

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 17 grudnia 2008 roku godz.15.00

osobiście w Sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 lub drogą pocztową na adres:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

im. Juliusza Słowackiego

Zachodnia 4

74-400 Dębno

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„KONKURS na stanowisko referanta wraz z numerem telefonu kandydata

Osoby które złożą aplikacje w wyżej wymienionym terminie zostaną powiadomione telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 05-12-2008 13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 05-12-2008 13:11