Ogłoszenie o naborze - audytor wewnętrzny


STAROSTWO POWIATOWE

W MYŚLIBORZU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

........................................................................................................................

nazwa stanowiska pracy

I. Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

 5. Uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. mężczyzn),

 6. Wykształcenie wyższe,

 7. Posiadanie certyfikatów:

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Dwuletni staż pracy na stanowisku audytora wewnętrznego lub w kontroli instytucjonalnej,

 2. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, samorządzie powiatowym,

 3. Umiejętność obsługi urządzeń informatycznych i biurowych.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Koordynowanie właściwego i terminowego prowadzenia zadań w zakresie audytu wewnętrznego,

 2. Opracowywanie planów i sprawozdań:

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-08-2007 14:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 07-08-2007 14:05