wstaw + załącznik - wniosek (WORD)


ZBIÓRKI PUBLICZNE

gdy zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę

podstawa prawna

 1. Wymagane dokumenty:

- wniosek do Starosty Myśliborskiego - formularz wniosku do pobrania

powinien zawierać:

(pozwalający na stwierdzenie tożsamości)

- do wglądu legitymację (upoważniającą osobę składającą wniosek do przeprowadzenia danej zbiórki, wydaną przez instytucję, urządzającą zbiórkę)

 1. Termin załatwienia spraw - do 30 dni od daty wpływu wniosku i po uiszczeniu opłaty skarbowej

 1. Opłata w znakach skarbowych:

ustawa z dnia 09 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86 poz.960 ze zm. z 2001r. Nr 5 poz.43, Nr 60 poz.610, Nr 100 poz.1085, Nr 76 poz.811, Nr 129 poz.1441, z 2002r. Nr 141poz. 1178, Nr 135 poz.1143).

 1. sprawy załatwia

Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich - mgr Barbara Krakowska - Petruk

pok. Nr 34

tel. 0-95-747-20-21(22) wew. 22

 1. kiedy - codziennie w godzinach od 730 do 1530 natomiast w poniedziałki od 800 do 1600

 1. tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego.

 1. Uwagi:

 1. Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie:

 • O wynikach zbiórki i sposobie zużytkowania zebranych darów organizator winien powiadomić w ciągu miesiąca Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Myśliborzu oraz ogłosić w lokalnej prasie.

 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 • Zbiórki mogą być przeprowadzane przez członków instytucji, która otrzymała pozwolenie na jej przeprowadzenie, przez osoby zaproszone lub instytucje mające interesy pokrewne. Osoby przeprowadzające zbiórkę nie mogą pobierać wynagrodzenia, prowizji czy premii.

  W przeprowadzaniu zbiórek publicznych nie mogą brać udziału dzieci i młodzież do lat 18 oraz młodzież szkolna, z wyjątkiem słuchaczy szkół wyższych.

  Po zakończeniu zbiórki publicznej należy złożyć sprawozdanie o wynikach zbiórki, kosztach poniesionych na jej organizację oraz sposobie zużytkowania zebranych ofiar.

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 18-06-2004 14:35
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-06-2004
  Ostatnia aktualizacja: - 18-06-2004 14:35