Nr 12 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu


ZARZĄDZENIE Nr 12

Starosty Myśliborskiego

z dnia 17 maja 2004r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu

Na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.), § 18 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139 poz. 1328) zarządzam co następuje:

§ 1. W regulaminie działania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10 Starosty Myśliborskiego z dnia 15 kwietnia 2002r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wprowadza się następujące zmiany:

  1. W Rozdziale I

  1. § 2 dodaje się:

z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu

niepełnosprawności”,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 18-05-2004 15:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 18-05-2004 15:11