Uchwała Nr 66/106/2004


Uchwała Nr 66/ 106 / 2004

Zarządu Powiatu w Myśliborzu

z dnia 11 czerwca 2004r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi podległej jednostki organizacyjnej do dokonywania zmian w planach finansowych jednostki.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku - Dz.U.Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz § 17 pkt 2 uchwały Rady Powiatu Nr XVI/117/2004 z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok. Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się kierownika jednostki budżetowej - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych.

§ 2. Zobowiązuje się kierownika jednostki wymienionej w § 1. do przedkładania Zarządowi Powiatu zmian w planach finansowych wydatków, o których mowa w § 1. w terminie 7 dni od dnia dokonania zmian (nie później jednak niż do 20 - go każdego miesiąca).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

1. Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta

2. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu

3. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu

4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu

U Uzasadnienie:

Powyższe upoważnienie wprowadza się na wniosek Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu w związku ze specyfikacją wykonywanych zadań.

Przygotowała: Alicja Karczewska - Skarbnik Powiatu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 21-06-2004 13:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 21-06-2004 13:16