Uchwała Nr XII/ 92/ 03


UCHWAŁA Nr XII/92/ 03

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 października 2003 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmu nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata

Na podstawie art. 12, pkt.8, lit. „a” ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. 2001 r Nr 142, poz. 1592, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806 / Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§ 1. 1) W § 6 uchwały Nr XI/93/99 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 08 września 1999 roku w sprawie: ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmu nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata wprowadza się punkt 5 w brzmieniu:

„ Zwalnia się z opłat czynszowych za najem lokali użytkowych i garaży jednostki organizacyjne powiatu.”

2) W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

§ 2. Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

UZASADNIENIE

Zasady wydzierżawiania i wynajmu nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata określiła Rada Powiatu Uchwałą Nr XI/93/99 z dnia 08 września 1999 roku.

Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 27/43/03 z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych określił wysokości stawek czynszu. Część nieruchomości stanowiących mienie powiatu jest wynajmowana przez powiatową jednostkę organizacyjną innej jednostce powiatowej. Powyższy fakt powoduje konieczność naliczania czynszu.

Przygotowany projekt uchwały zakłada zwolnienie z konieczności naliczania czynszu w przypadku wynajmowania przez jednostkę organizacyjną nieruchomości innej jednostce organizacyjnej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-11-2003 10:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 24-11-2003 10:28