Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana według kolejności zgłoszeń. (Radca prawny/adwokat/aplikant radcowski udzielający pomocy prawnej może ustalić inną kolejność z ważnych powodów).

Radca prawny/adwokat/aplikant radcowski może:

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,  o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu,
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje:

 1. spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 2. spraw z zakresu prawa celnego,
 3. spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Radca prawny/adwokat/aplikant radcowski nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez wypełnienie karty nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

W karcie nieodpłatnej pomocy prawnej zamieszcza się dane dotyczące:

 1. formy udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej;
 2. dziedziny prawa, z której udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej;
 1. formy udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej;
 2. czasu poświęconego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Za zgodą osoby uprawnionej, odnotowuje się również dane zbiorcze dotyczące:

 1. wieku;
 2. płci;
 3. wykształcenia;
 4. średniego miesięcznego dochodu;
 5. liczby członków gospodarstwa domowego;
 6. miejsca zamieszkania;
 7. posiadania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 12-01-2016 09:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 17-01-2017 08:25